Tóth Mónika

Pszichológusként elkötelezett híve vagyok:

  • A preventív szemléletnek. A szakmai gondolkodásomat a preventív szemlélet határozza meg, elsődleges feladat az egészséges életmód és pszichés jóllét elősegítése és ezáltal a problémák keletkezésének megelőzése.
  • Klienseimnek. Munkámban az empátia, az elfogadás és megfelelő érzelmi odafordulás a legfontosabb kapocs klienseim felé, éppen ezért a humanisztikus pszichológia tanai közel állnak hozzám.
  • A probléma fókuszú szempontoknak. Az adott helyzet, téma aktualitásának feltárása, érzelmi feldolgozása.
  • Rendszerszemléletű megközelítésnek, azaz az adott problémát mindig a teljes társas kontextus figyelembevételével elemezzük, és oldjuk meg. A megoldásba bevont szereplők körének meghatározásában az összes érintettet és a potenciális segítőket is számba vesszük.

Munkámban kiemelkedő figyelmet kapnak:

  • az önszabályozás, önaktualizáció fontossága
  • önelfogadás megteremtése
  • énerő javítása
  • megküzdési stratégiák építése
  • az intrinzik motiváció előnyben részesítése az extrinzik motivációval szemben: előbbi szolgálja a jobb teljesítményt és az élet bármely területén a hatékonyabb tanulást
  • az emocionális jólét fontossága

Szakmai vezető